Fribo Holte 

sundt plejehjem med respekt for om­givelserne

Over de næste ti år vokser antallet af ældre over 80 år betydeligt i Rudersdal kommune i Nordsjælland. Der er et naturligt behov for nye og tidssvarende plejehjem, og NREP har udviklet og står for at opføre Fribo Holte, der er en gennemtænkt løsning, som passer perfekt ind i det omkringliggende kvarter.

Selve designet er inspireret af rækkehuse med haver og fremkalder en tryg og hjemlig følelse hos både de ældre beboere og deres pårørende. Samtidig er faciliteterne skabt til at udgøre et optimalt fysisk arbejdsmiljø for de ansatte.

velvære er centralt

Design-konceptet for vores plejehjem er baseret på forskning og analyser af ældres behov især med fokus på demens, hvilket fire ud af fem pljehjemsbeboere lider af i et eller andet omfang. En af de aktiviteter, som virker beroligende på demente beboere, er gåture, og vi har lagt betydelig energi i at etablere en passende have omkring plejehjemmet. Fribo Holte vil således have grønne stier inde og ude for at lede deældre trygt rundt på plejehjemmet uden at de ufrivilligt risikerer at komme til at forlade området.

I forbindelse med opførelsen af Fribo Holte har vi arbejdet på at reducere miljøpåvirkningen ved at anvende solpaneler på taget og separering af spildevand og regnvand. Mindst lige så vigtigt er indendørsklimaet, og Fribo Holte får masser af ren luft uden samtidig at skabe træk kombineret med masser af dagslys gennem store vinduer.

FAKTA OM FRIBO HOLTE

  • Projekttype: Plejehjem

  • Beliggenhed: Holte, Rudersdal kommune

  • Størrelse: 72 lejligheder

  • Udvikler og ejer: NREP

  • Plejehjemsoperatør: Altiden

  • Arkitekt: Rubow Arkitekter

  • Entreprenør: Jørgen Friis Poulsen

  • Færdigbygget: 2021