GeotermISK pilot­PROJEKT

Forrest med varme uden CO2-udledning

Med henblik på at kunne levere varme med mimimal udledning af CO2 har NREP gennemført et middeldyb geotermisk nul-udlednings varmesystem ved vores Koskelonkuja logistikejendom i Finland. Med pilotprojektet er vi gået forrest i bestræbelserne på at udvikle et mediumdyb geotermisk varmesystem, der kan levere opvarming og køling til store ejendomme næsten uden udslip af CO2.

Koskelonkuja_property

stort potentiale

Den geotermiske løsning er udviklet af QHeat og kan producere op til 40 gange mere varme end traditionel jordvarme. Boringen af den geotermiske brønd startede i slutningen af juli 2019, og brønden begyndte at levere varme i januar 2020.

Koskelonkuja middeldybe geotermiske varmesystem forventes at poducere mere end 1.000 MWh varme årligt, hvilket svare rtil varmeforbruget af tre lejlighedsbyggerier. Systemet dækker 60-80% af varmen i det 16.000 m2 store logistikcenter, og teknologien giver oven i købet mulighed for at levere køling til sommer.

FAKTA OM KOSKELONKUJA GEOTERMISKE BRØND

  • Projekttype: Pilotprojekt for mellemdyb geotermisk nul-udlednings varmesystem to byområder

  • Beliggenhed: Koskelonkuja logistikejendom, Espoo, Finland

  • Kapacitet: 20.000 m2

  • Årlig besparelse: 45-50.000 EUR

  • Færdigt: 2020

  • Potentiale: I Finland kan geotermiske varmesystemer give en 95% reduktion i CO2 udledning og en 20% reduktion i omkostningerne i forhold til almindelig fjernvarme

Vi står LIGE OVENpå en grøn fremtid

Middeldyb geotermisk varmeproduktion giver mulighed for opvarming og køling for større ejendomsproduktion med minimla CO2-udledning, hvor det ellers ville være vanskeligt at opnå kratværker uden udledning som i tætte byområder.

Avancerede boreteknikker og varmeudledningsmetoder gør det muligt at forme en 2-kilometer dyb brønd med passende temperatur til at levere den vandtemperatur, der er nødvendigt fra slutbruger-perspektivet. Samlerøret er Vaccum Insulated Tubing, som praktisk talt sikrer tæt på intet varmetab. En stor, effektiv varmepump tæt på slutbrugeren sikrer at genindvinding af spildvarmen er økonomisk og praktisk.

  • “Opvarming af bygninger udgør omkring en fjerdedel af det totale energiforbrug, der som bekendt for størstedelen leveres af fossile brændstoffer. Den eneste vej mod at nå vores mål med kun at bruge vedvarende energi i vores ejendomme er at teste og skalere nye løsninger såsom geotermiske varmesystemer.”

    Jani Nokkanen