HOME – VR research

Bedre plejehjem med virtual reality 

For at designe de bedste plejehjem for beboere, personale og pårørende har vi startet forskningsprojektet HOME – Housing Optimisation Measure for Elderly.

I samarbejde med den Saas-baserede virtuelle tvillinge-platform Spinview og eye tracking forsknings-leverandøren Tobii har vi udviklet et digitalt analyseværktøj, hvor vi bruger virtual reality til at identificere de elementer i plejehjemmet, som er med til at øge velfærden. Målet er at skabe et digitalt værktøj, som vi kan bruge bredt til at udvikle fremtidens plejehjem

oplev et virtuelt plejehjem 

Forskningsprojektet forventes at resultere i skalerbare metoder til at planlægge og designe plejehjem med maksimal komfort for beboere og personale på en økonomisk og ressourceeffektiv måde.

Analyseværktøjet indeholder VR teknologi som undersøger, hvordan forskellige grupper som plejepersonale og ældre beboere i plejehjem reagerer på forskellige miljøer. For at måle hvad der udløser følelser og forstærker trivslen bruges eye tracking til at måle øjnenes bevægelser og GSR (Galvanic Skin Response) for at måle, hvor meget folk sveder på grund af en følelsesmæssig reaktion som for eksempel uro eller tvivl. Kombinationen af VR og svedmålingen give ren forståelse af sammenhængen mellem det, man ser, og den følelsesmæssige reaktion. 

Forskningen kort:

1. skridt:
Kvantitative metoder som GSR og eye tracking bruges sammen med spørgeskemaer til at teste, hvordan deltagerne opfater omgivelserne i eksisterende plejehjem. 

2. skridt:
Samme fremgangsmåde benyttes, men nu i en virtuel verden, hvor deltagerne oplever et plejehjems-miljø via virtual reality (VR) på en computerskærm.

3. skridt:
Resultaterne fra de to tests sammenlignes for at kunne udvikle en VR-model, som kan erstatte den virkelige oplevelse – for at bedømme hvor godt VR kan erstatte et virkeligt miljø. For at kunne teste en løsning af, inden den opføres. 

samarbejde afgørende for innovation

Projektet bliver støttet inden for rammerne af den svenske stats forskningsråd for bæredygtig udvikling, Formas’, strategiske innovationsprogram Smart Built Environment.  Programmet har til formål at bidrage til en hurtigere, mere bæredygtig og mere økonomisk udbygning af samfundet baseret på muligheder inden for digitalisering.

Sammensætningen af forskningsteamet bag HOME møder Smart Built Environments krav for at få støtte: Spinviews VR teknologi og platform, Tobiis eye tracking teknologi og indsamling af adfærds-data, Alturas dybe erfaring inden for udvikling af plejehjem giver samlet et bredt fundament af relevant og sustantiel ekspertise.

  • “I dag findes der ingen standardiseret måde at teste neurofysiske reaktioner ved bygningsmiljøer og slet ikke ved plejehjem. Vi har en mulighed her for at udvikle en standard inden for plejehjem, der sikrer, at de bliver bygget og indrettet så godt som muligt. Både som forsker og privat sætter jeg pris på at kunne skabe miljøer på baggrund af forksning, som fremmer sundhed og helse.”

    Katarina Gospic
    Hjerneforsker og direktør for Neuroscience i Spinview.
  • “Muligheden for at teste forskellige virtuelle designs tillader os at vælge den optimale løsning, som mest fremmer sundhed og et godt arbejdsmiljø, før vi opfører noget. Det giver mulighed for at øge ressourceeffektiviteten og giver os en videnskabligt funderet indsigt i, hvordan vi skal designe morgendagens plejehjem.”

    Dorotea Stellmach