Norra Vitsippan

Energi-neutrale boliger

40% af Europas energiforbrug stammer fra ejendomssektoren, og derfor er vi fast besluttede på at etablere os som globale frontløbere inden for udvikling af bæredygtige ejendomme. Norra Vitsippan-projektet uden for Stockholm er et af vores ambitiøse grønne tiltag.

Vi benytter præfabrikerede bygningsmoduler af træ, som betragteligt reducerer CO2-aftrykket sammenlignet med andre materialer. Vi kombinerer også geotermiske varmeanlæg med solceller og solfangeranlæg for at opnå et så lavt CO2-udslip som muligt og skabe et nul-energi-miljø, hvor bygningerne leverer ligeså meget energi, som de forbruger.

Bæredygtighed og modulbyggeri

Salem er en lille familie-venlig forstad 30 minutter fra Stockholm, og her opfører vi syv flerfamilie-bygninger med samlet set 108 lejligheder. Projektet bruger moderne modulbyggeri i træ til at høste fordelene ved industrialiseringen og bæredygtige materialer.

Projektet er et energineutralt byggeri blandt andet på grund af en blanding af solenergi og et geotermisk varmesystem, hvor høje temperaturer fra solfangere på de tre bygninger oplagres og bruges til at øge temperaturen fra det geotermiske anlæg samt til boligernes varme vand. For helt at nå energineutralitet leverer solceller på fire bygninger elektricitet til boligerne. Overskydende el sendes ud i det fælles el-net og til oplader-standere til el-biler, som er blevet installeret for at imødekomme fremtidige behov.

FAKTA OM NORRA VITSIPPAN

  • Projekttype: Boliger

  • Beliggenhed: Salem, Stockholm, Sverige

  • Bæredygtighedsprofil: Byggeriet har en kerne af træ og går forrest inden for en blanding af sol/geotermisk energineutralitets-løsning HYSS.

  • Størrelse: 108 lejligheder, 7 bygninger

  • Udvikler: Skanska Hyresbostäder

  • Færdigt: 2021

HYSS’ nul-energi-anlæg

Høje temperaturer fra solfangere lagres direkte i vand-/saltvandsvarme-tankene. I 7-8 måneder om året klarer solvarmen alene at varme tanken op til over 60ºC uden at skulle suppleres af varmepumpen.

Når varmepumpen er i drift, bruger den så vidt muligt elektricitet fra de lokale solcelleanlæg kombineret med forvarmen fra saltvandsvæsken fra solfangeranlægget til at levere opvarmning. Når varmtvands-tanken er fuldt opvarmet, bliver den resterende solvarme brugt til at genoplade varmepumpens borehul og jordrør.

På den måde gendannes temperaturen i energilagringen hurtigere, og varmepumpens effektivitet øges. Potentielt øger denne type nul-enerig-anlæg effektiviteten med op til dobbelt så meget som konventionelle jordvarmepumper.

  • “Med Norra Vitsippan ønsker vi at bidrage med fleere attraktive og tilgængelige boliger Stockholms-området, hvor der er en udbredt mangel på boliger. Og samtidig ønsker vi at skubbe til grænserne for, hvordan boliger kan udvikles mest klima-smart.”

    Rickard Langerfors