Rekordstort solcelle­anlæg 

største nordiske tag­monterede solcelle­anlæg

Logistikejendommes tag udgør en fremragende muligt for at installere solcelleanlæg. Derfor udnytter vi tagarealerne til at levere grøn enerig til driften af ejendommen så vel som til enerignettet.

Ovenpå den 83.000 m2 store logistikejendom Solskenet i Borås ud for Götebrog har vi installeret det suverænt største tagmonterede solcelleanlæg i Norden.

2,6 mio. KWH til det lokale energinet

Med et samlet areal på 60.000 m2 svarende til ni fodboldbaner vil solcelleanlægget have en kapacitet på 5 MWp og forventes at være i stand til at producere 4 GWh elektricitet om året, hvilket svarer til det årlige forbrug i 800 hjem.

Oveni at dække ejendommens el-forbrug forventes anlægget at bidrage med 2,6 million kWh årligt til det lokale energinet.

Solcelleanlægget er i tråd med NREPs ambition om at 100% af elektriciteten i NREP-ejede bygninger skal stamme fra vedvarende energi i 2025.

FAKTA OM SOLSKENET SOLCELLEANLÆG

  • Projekttype: Tagmonteret solcellepanel med en kapacitet på 5 MWp

  • Beliggenhed: Borås ved Göteborg, Sverige

  • Forventet produktion: 4 GWh / år

  • Størrelse: 60.000 m2 på taget af et 83.000 m2 stort logistikcenter

  • Færdigt: 2020

  • “Behovet for elektricitet i bygninger stiger, og det er samtidigt indlysende afgørende for den grønne omstilling i samfundet, at CO2-udledningen fra ejendomme reduceres. Vi ønsker at gå forrest i en bæredygtig udvikling inden for ejendomsbranchen og har opstillet en klar ambition om, at al elektricitet i vores ejendomme skal stamme fra grønne energikilder. Dette projekt har en ægte effekt og giver håb for fremtiden.”

    Claus Mathisen, CEO