woody

træ-byggerier reducerer CO2

En tredjedel af den drivhusgas, som udledes i Finland, stammre fra det byggede miljø. Og på tværs af Norden står ejendomsbranchen for 40% af forbruget af råmaterialer og CO2-udledninger. Derfor er Woody-projektet ekstra vigtigt.

For at øge mængden af bæredygtige boliger er NREP i fuld gang med at opføre ejendomme i træ tre steder i Espoo og et sted i Turku. Der er tale om over 300 lejligheder, som udgør endnu et skridt fremad for bæredygtige byggerier i træ i Finland.

Alle ejendommene bliver opvarmede ved hjælp af geotermiske varmesystemer, hvilket reducerer CO2-forbruget ved driften af boligerne markant. Og eftersom bygninger står for næsten 40% af det samlede energiforbrug i Finland, er det afgørende for at sænke CO2-forbruget, at bygherrer går efter at benytte grønne energiløsninger.

Reduktion af co2-udledning allerede under opførelsen

Præfabrikerede byggemoduler i træ kan bidrage til at reducere CO2-udledninger i forbindelse med byggerier og i hele ejendoms efterfølgende drift.

CO2-aftrykket fra bygninger i træ er mindre sammenliignet med bygninger i andre materialer, og aftrykket bliver yderlige formindsket af den CO2, der indlejret i træ over lang tid.

Illustrative pictures: Lundén Architecture Oy

Præfabrikation af lejlighedselementerne er en klog udnyttelse af ressourcerne, der gør opførelsen lettere, fordi fugtpåvirkninger mindskes ved at samlede træelementerne i kontrollerede produktionsmiljøer, og fordi det i betydeligt omfang hjælper til at begrænse spild.

Bygge- og ejendomsbrancherne spiller en afgørende rolle i at forbedre byggemetoderne og begrænse udledningen af CO2 for at sikre en mere bæredygtig fremtid. Woody er udvikle sammen med bygge- og entreprenørvirksomheden Lehto Group og de præfabrikerede byggemoduler vil blive produceret på Letho Groups finske fabrik i Hartola.

FAKTA OM WOODY

  • ProjeKTtype: Boliger

  • Beliggenhed: Fire steder i Finland – tre i Espoo og et i Turku

  • Størrelse: Over 300 nye lejlighedsbyggerier i træ

  • Forventes færdigt: 2022–23

  • Bæredygtighedsprofil: Geotermisk varmesystemer, omfattende brug af træ i byggeriet, præfabrikerede byggemoduler

  • “I NREP ønsker vi at føre ejendomsbranchen hen imod et mindre CO2-aftryk ved at gå forrest med bæredygtige løsninger i Norden. Træ er et alsidigt, byggemateriale, der ofte kan genbruges, og anvendelsen af det i byggerier er med til at reducere CO2-aftrykket i ejendommen. Vi er glade for at styrke træ-produktionen i Finland samtidig med, at vi leverer ny og mere bæredygtige boliger til de voksende byer, Espoo og Turku.”

    Jani Nokkanen