FORANDRER BYERNE

FORBEDRER DET URBANE ØKOSYSTEM

Byer er hjemsted for mere end halvdelen af verdens befolkning og forårsager størstedelen af verdens drivhusgasemissioner. Efterhånden som urbaniseringen fortsætter med at stige, vil vores største miljømæssige, samfundsmæssige og økonomiske kampe blive vundet eller tabt i byerne.

Vi investerer i byernes økosystemer i dag for at gøre byer mere robuste, bæredygtige, retfærdige og beboelige for kommende generationer. Udforsk vores forretningsområder, der er skræddersyet til at løse specifikke udfordringer på tværs af byernes værdikæde.