Vi skaber reel forandring

Ejendomme spiller en stor rolle i det urbane liv. Bygninger er ikke bare mursten og mørtel, men steder vi lever, arbejder og leger. Faktisk opholder vi os indenfor det meste af vores liv. Samtidig er der også en stigende urbanisering, som stiller stadigt større krav om flere bygninger og optimering af eksisterende byggeri for at imødekomme fremtidens efterspørgsel i byerne. Her er det ikke blot vigtigt, at vi imødekommer behovene; det er essentielt, at vi også gør det rigtigt.

Med byernes accelererende udvikling opstår også nye problemer. Allerede i dag står ejendomsindustrien for 40 % af den globale CO2-udledning, som sætter fremtidens generationer på spil. Udover de store konsekvenser for vores planet er der også en udfordring i, at ejendomme i dag alt for ofte udelukkende betragtes som aktiver, hvor både beboernes og det omkringliggende miljøs behov tilsidesættes. Det er problemer, der er for store til at ignorere.

Derfor har vi skabt Nrep; en ejendomsinvestor, der forpligter sig til at løse reelle problemer gennem langsigtede, holdbare tiltag. Vi påtager os rollen som frontløber og har i mere end et årti investeret i og samarbejdet om, at kapital ikke kun er egnet til profit, men også til formål og forandring. Vi er til for at skabe reel forandring i byerne for mennesker og miljø med en tilgang, der er bygget op om tre søjler:

At nedbringe udledningen af drivhusgasser i stor skala for at flytte vores industri fra at være den største synder til at være en del af løsningen. Vi har mange års erfaringer fra banebrydende projekter, hvor vi har udforsket og afprøvet måder at nedbringe CO2-udledning på. Med de erfaringer udbreder vi vores løsninger, der fremskynder forandringer i den bredere industri, i kommerciel skala. Vores forpligtelse til at nedbringe CO2-udledningen er presserende, langsigtet og reel.

At investere, hvor det giver mening for alle interessenter, og gentænke hvordan ejendomsbranchen kan være med til at løse de reelle problemer. Vi udvikler skræddersyede boliger til studerende, familier, seniorer og ældre og forbedrer logistikken, for at samfundet kan fungere. Det omfatter bl.a. udvikling af arbejdspladser, så de trives, samt skabe rum og plads, hvor alle føler sig godt tilpas og inkluderet. Vores investeringsstrategi er afhængig af medvind, som muliggøres af dyb markedsindsigt og langsigtet kapitalrejsning.

At være lokal og samarbejdsvillig for maksimal effekt og indflydelse. Hvert land, by og samfund adskiller sig fra hinanden. Derfor arbejder vi ud fra en tilstedeværende tilgang med lokale teams, der specialiserer sig i og har en dyb forståelse for lokale behov, interessenter og kontekst. Da en holistisk tilgang er essentiel for at opfange alle dimensioner i bykvarterer, indgår vi i mange samarbejder og partnerskaber for at ekspandere vores indflydelse samtidig med, at vi udvider vores forretning i samarbejde med vores partnere.

Nrep har gennem årene opbygget en solid portefølje kendetegnet ved succesfuld eksekvering og stærke tillidsbaserede relationer med samfund og investorer. Vi er nytænkende iværksættere, der vil gøre en forskel, og som arbejder ud fra et stærkt sæt nordiske værdier, der centreres omkring en omsorgsfuld, nysgerrig og tillidsfuld kultur.

0+

tværfaglige specialister

0

milliarder EUR under administration

0

mio. m2 under administration

0

lande med Nrep kontorer

  • “Vi har skabt en ejendomsinvestor, der forpligter sig til at løse reelle problemer gennem langsigtede, holdbare løsninger. Vi påtager os rollen som frontløber og har i mere end et årti investeret i og arbejdet for at vise, at kapital ikke kun er egnet til profit, men også til formål og forandring”.

    Rune Kock, CEO

En del af Urban Partners

Nrep er en del af Urban Partners; en platform, der samler tre forskellige forretningsområder om én samlet vision for at løse urbane udfordringer. Platformen har 21 mia. euro, svarende til ca. 150 mia. kr., under forvaltning, som investeres i aktiver, virksomheder, teknologier og løsninger. Urban Partners forener indsigt, interessenter og kapital inden for det urbane økosystem for at løse de mest presserende problemer i byerne samt styrke udviklingen af byer og borgere. Her er den langsigtede positive effekt en del af det attraktive afkast, som platformen leverer.

Urban Partners investerer inden for forskellige forretningsområder. Udover Nrep udgøres Urban Partners desuden af:

2150 er en venturekapitalfond, der investerer i den bæredygtige omstilling af det brede urbane miljø

Velo Capital leverer fleksible ejendomskreditløsninger og hjælper kunderne med at fokusere på bæredygtige aktiver

Vores grundsten

  • FORMÅL: Vi skaber reelle forandringer i ejendomme, for mennesker og miljø

  • MISSION: Vi investerer for at genskabe – og dekarbonisere – ejendom

  • KULTUR OG VÆRDIER: Vi er en familie af nysgerrige, selvdrevne mennesker med iværksætterånd, som er lærevillige og omsorgsfulde

Den korte historie

Som enhver anden god start-up fødtes Nrep i en kælder. For 15 år siden besluttede Mikkel Bulow-Lehnsby og Rasmus Nørgaard at følge deres iværksætter-drøm og starte en investeringsvirksomhed baseret på en enkel og dog livskraftig overbevisning: At ejendomsbranchen trængte til forandring.

De to fik hurtigt følgeskab af Rickard Dahlberg, og sammen stiftede de selskabet under navnet “Nordic Real Estate Partners” med det formål at udvikle værdidrevne, formålsbaserede ejendomsinvesteringer.

I dag arbejder Nrep-teamet i otte lande og administrerer ejendomme med et areal  på  mange millioner af  kvadratmeter i Finland, Danmark, Sverige, Norge, Polen og Tyskland – og nu også en del af platformen Urban Partners