VORES TILGANG TIL BÆREDYGTIGHED

Integrering af bæredygtighed i vores investeringer

Den viden, vi har udviklet og opbygget gennem mange års arbejde, gør det muligt for os at identificere områder, hvor vi kan gøre den største forskel og skalere vores løsninger. Nreps leveringsmodel er fundamentet for, hvordan vi integrerer ESG i vores investerings-, udviklings- og ejendomsforvaltningsprocesser. Den rummer vores bæredygtighedsambitioner og -visioner, oversat til konkrete mål, og det giver os tydelig vejledning og brugbare metoder, som understøtter de beslutninger, vi tager – fra vi anskaffer en ejendom og hele vejen gennem ejerskabet af den. Leveringsmodellen omfatter:

Sustainable Due Diligence (SDD): For hver investeringscase laver vi en obligatorisk bæredygtighedsanalyse, som også tæller en detaljeret vurdering af ESG-risici og muligheder for at skabe værdi.

Sustainable Development Performance Standard (SDPS): For nybyggeri og renoveringer har vi udarbejdet grundige retningslinjer og fastlagt krav og prioriteter for bygningsdesign med en lavere CO2-udledning. Designet skal være i overensstemmelse med de førende helhedsorienterede bæredygtigheds- og miljøcertificeringsordninger, herunder som minimum certifikaterne LEED Gold, BREEAM Very Good eller DGNB Guld, og der skal være en livscyklusvurdering (LCA) på plads i designstadiet.

Sustainable Action Plans Standing Assets (SAPSA). SAPSA skitserer specifikke ejendomsmæssige krav for eksisterende bygninger, med udgangspunkt i vores dekarboniseringsstrategi og vores tilgang til at opfylde ESG-rapporteringstandarder.

Dekarbonisering af ejendomme

Vi har akut brug for bedre måder at bygge og drive bygninger på, og Nrep har forpligtet sig til at lede og accelerere vejen mod en CO2-neutral ejendomsbranche med praktiske, skalerbare løsninger til at reducere CO2-udledninger.

Vi har for nylig tilsluttet os Science Based Target initiative (SBTi) og deres nye, globale klimaretningslinjer for ejendomsbranchen, som, når de rulles bredt ud, skal hjælpe virksomheder med at fastsætte ambitiøse, men realistiske mål, følge op på dem og rapportere i overensstemmelse med Paris-aftalens målsætning om ikke at overskride temperaturstigninger på 1,5 grader.

Vi tilpasser vores mål til Science Based Targets ‘Buildings Guidance’. Læs mere om processen her.

Når SBTi offentliggør den nye vejledning, vil Nrep indsende sine mål med henblik på validering. I overensstemmelse med SBTi bruger Nrep dekarboniseringsvejene fra den førende globale standard EU Carbon Real Estate Monitor (CRREM) som en køreplan til at opnå operationel CO2-neutralitet.

Vi kortlægger detaljer i vores Decarbonization Policy og fremskridt i vores årlige Impact-rapport.

Impact-rapport 2023

 

Som en del af Urban Partners er vores fremskridt inden for ESG-temaer en del af Urban Partners’ årlige Impact-rapport.

Denne rapport fremhæver vores fælles indsats for at skabe en meningsfuld og varig påvirkning på fællesskaberne, miljøet og samfundet som helhed.

“Earth Shots” kortlægger vores vej mod fremtiden

Vores “Earth Shot”-projekter inden for logistik og boliger undersøger nye måder at bygge bygninger med betydeligt lavere indlejrede og operationelle CO2-udledninger. Navnet “Earth Shot” er afledt af “moonshot” – et ambitiøst og banebrydende projekt, der iværksættes uden nogen sikre fordele på den korte bane.

Målet er at teste innovative løsninger, som kan hjælpe os med at forstå og lære mere om, hvordan vi nedringer CO2-udledningen på ejendomme, og de erfaringer, vi gør os, kan bruges i vores bredere portefølje.

Transformering af vores eksisterende aktiver med fremtiden for øje

Allerede eksisterende bygninger udgør en stor del af Nreps portefølje, og for mange af disse kan CO2-udledningen nedbringes.

En overordnet vurdering af Nreps nuværende portefølje viser, at det vil kræve en transformering af mere end 300 ejendomme – og dermed en betydelig investering – at opfylde Nreps forventede SBTi-målsætninger. De mest åbenlyse fordele ved såkaldte brown-to-green-investeringer, som er lavere energiregninger, vil tilfalde lejeren, men hvis man tager mere langsigtede briller på, er perspektivet et andet.

Fremover vil finansieringsomkostninger for brown-to-green-byggerier formentlig være lavere, både på grund af virksomheders tilpasning til EU-taksonomien for bæredygtige investeringer, långiveres fokus på CO2-reduktion og adgang til fonde for denne type investeringer. Grønnere bygninger vil desuden tiltrække veletablerede lejere, der har forpligtet sig til at nedbringe deres CO2-udledninger, og når det gælder salg, ser vi allerede nu, at CO2-effektive byggerier opnår højere priser.

Løsninger, der understøtter mennesker

Vi bygger ejendomme baseret på kundecentrerede koncepter, der løser problemer og skaber værdi for beboerne. Alle vores koncepter er forskellige, fordi de forholder sig til forskellige problemer og opfylder forskellige behov. Men i hjertet af alle vores projekter ligger en kombination af dyb indsigt i kunden og et klart koncept, der tilfører værdi – vi bliver ved med at insistere på at se en bruger og en kunde frem for blot en lejer.

Læs mere om løsningerne:

Altura

Plejehjem, der fremmer velværen

Plushusene

Servicerede bofællesskaber på tværs af generationer

UMEUS

Studenter boliger med fokus på fællesskabet

Woods

Kontorer til at trives i – for virksomheder og ansatte