Urban Partners udvalgt på verdensplan til at afprøve nye globale klimaretningslinjer

januar 31, 2024

Det danske urbane udviklings- og investeringsselskab Urban Partners er én af 15 internationale virksomheder, som på verdensplan er udvalgt til at afprøve nye retningslinjer fra det internationale samarbejde Science Based Targets initiative (SBTi), der har til formål at reducere drivhusgasser i ejendomsbranchen.

Urban Partners, som investerer i mere bæredygtig byudvikling og problemløsning, er blevet udvalgt af det eftertragtede Science Based Targets initiative’s (SBTi) til at afprøve organisationens nye retningslinjer for ejendomsbranchen. Retningslinjerne skal hjælpe virksomheder med at sætte mål, som stemmer overens med videnskabeligt baserede dekarboniseringsveje.

Med sin deltagelse i SBTi-pilotprojektet forpligter Urban Partners sig til at teste de nye værktøjer og retningslinjer, som, når de rulles bredt ud, skal hjælpe virksomheder med at fastsætte ambitiøse, men realistiske mål, følge op på dem og rapportere i overensstemmelse med Paris-aftalens målsætning om ikke at overskride temperaturstigninger på 1,5 grader.

“Afstanden mellem industriens udledning af drivhusgasser og det sted, vi skal være for at opfylde målet i Paris-aftalen, vokser, og det er afgørende, at vi handler. Derfor er det nødvendigt at være en del af et initiativ som SBTi, som skaber en fælles ramme, der kan få os tilbage på sporet. I årevis har Urban Partners været i front med metoder til at reducere CO2-udledningen, ligesom vi har forsøgt at inspirere branchen til at gøre det samme. Vores deltagelse i SBTi’s pilotprojekt kan bidrage til at udforme effektive retningslinjer til gavn for hele industrien,” siger Jens Stender, Co-CEO og partner i Urban Partners.

Urban Partners har en ejendomsportefølje på 8 mio. kvadratmeter, som er placeret i forretningsbenet Nrep.

Det seneste år har Nrep implementeret SBTi’s foreløbige retningslinjer for byggebranchen, som blev offentliggjort i maj sidste år. Nu indgår Nrep også i pilotprojektet, som skal bidrage til at reducere den store udledning af drivhusgasser i en sektor, der tegner sig for næsten 40 pct. af de samlede udledninger.

Ifølge Head of Sustainability i Urban Partners, Elisabeth Hermann Frederiksen, kræver det samarbejde på internationalt plan, hvis branchen skal reducere sin udledning af drivhusgasser markant.

“Ingen virksomhed kan håndtere udfordringen alene. Vi er nødt til at arbejde sammen om fælles standarder, og derfor er det afgørende at indgå i samarbejdet med SBTi. Vi ser frem til at bidrage med vores erfaringer og dermed skabe et fundament, som kan hjælpe andre virksomheder til at få større klarhed og fremskynde handling,” siger Elisabeth Hermann Frederiksen.

Og det kræver handling, hvis man skal kunne nå et af SBTi’s mål, som blandt andre er at halvere CO2-emissionerne i 2030 og være CO2-neutrale i 2050 på tværs af sektorer.

“Der er en stejl, men nødvendig, læringskurve, der skal finde sted inden for vores branche for at forstå klimakrisens omfang. Vores opfordring til ejendomsvirksomheder, byudviklere og andre interessenter over hele verden er derfor at til at bakke op om arbejdet med fremme videnskabeligt baserede initiativer til at reducere CO2-udledninger, som dette fra SBTi,” siger Elisabeth Hermann Frederiksen, Head of Sustainability i Urban Partners.

SBTi er et samarbejde mellem non-profit-organisationen CDP (tidligere Carbon Disclosure Project), FN’s Global Compact, World Resources Institute og Verdensnaturfonden (WWF). De 15 selskaber, som deltager i pilotprojektet, er fra hele verden.

Published: januar, 31 2024