CO2-neutral i 2028

Vejen til CO2-neutral

Det klimamæssige fodaftryk, som ejendomme har, er for stort til at ignorere. Samlet tegner ejendomme sig for svimlende 40% af de globale drivhusgasudledninger. Sektoren har uopsætteligt behov for at finde bedre måder at opføre og drifte bygninger, og NREP har sat sig for at gå i spidsen og fremskynde transformationen mod en CO2-neutral sektor.

Derfor har vi forpligtet os til at skabe en CO2-neutral ejendomsportefølje i 2028 – langt forud for 2050, som er IPCC’s skæringsdato for netto-nul. Vores mål omfatter både CO2 fra drift af ejendomme samt indlejret CO2 i ejendomme.

Vores milepæle


I 2023
• Reduktion af indlejret CO2 med op til 30% sammenlignet med 2020 på egne nybyggerier
• Reduktion på min. 50% af de operationelle CO2-emissioner i forhold til 2020-niveauet
• Alle nybyggerier bæredygtighedscertificeres på højt niveau og klimakompenseres
• 100% CO2-dokumentation for ejendomsporteføljen

I 2025
• Opførsel af tre ’earth shot’ ejendomme, dvs. tre helt klimaneutrale ejendomme i forhold til såvel indlejret CO2 som drift

2028 og fremefter
• 100% CO2-neutral portefølje, både i forhold til indlejret CO2 og drift, uden at klimakompensation er nødvendig

‘Earth shotS’ viser vejen til CO2-neutralitet

Udtrykket ’moonshot’ bruges ofte til at beskrive et ambitiøst og banebrydende projekt, som igangsættes uden kortsigtede forventninger til resultatet. NREP har igangsat sådan et projekt: At skabe tre helt klimaneutrale ejendomme, hvor ambitionsniveauet er højt og tilgangen udforskende, men med et klart mål om at innovere til stor gavn for planeten. Vi kalder dem ‘earth shots’.

Vores earth shots er tre innovative ejendomsprojekter, der skal være 100% CO2-neutrale i såvel indlejret CO2 som drift og uden klimakompensation. Vi forventer, at den ene ejendom vil være en beboelsesejendom, en anden vil være en logistikejendom, mens den tredje vil være en retrofit. De tre earth shots vil fungere som et benchmark for den fremtidige byggepraksis på tværs af porteføljen.

For de tre earth shots vil hele byggedesign- og byggeprocessen blive totalt omlagt. Vi vil benytte de mest innovative løsninger til at identificere og løse de problemområder, der får CO2-balancen til at tippe den gale vej.

  • “Omfanget af klimakrisen bliver tydeligere for hvert år, og vi er stolte af at tage dette skridt i retning af meningsfuldt at reducere den negative påvirkning, som det byggede miljø har på planeten. Vores projekt vil udvikle praktiske løsninger, som branchen har brug for, og som vil hjælpe os med at nå vores 2028-mål. Gode hensigter er ikke tilstrækkeligt – vi har brug for resolut handling for at beskytte vores planet mod den stigende klimatrussel, og vi inviterer eksterne partnere til at slutte sig til bevægelsen mod at gøre CO2-neutrale byer til virkelighed.”

    Claus Mathisen, CEO

vores uperfekte rejse

NREP blev grundlagt på den simple idé, at fast ejendom er klar til en forandring. Vi har gennem en årrække været banebrydende, når det gælder bæredygtighed inden for fast ejendom. Vi arbejder på at gøre det byggede miljø grønnere og har som resultat været først med flere landvindinger: Vi står bag verdens første 100% genanvendte betonbygning, den første dybe geotermiske brønd, som reducerer CO2-udslippet med 95% – og vi arbejder i øjeblikket på at opføre UN17 Village, som er verdens første større ejendomsprojekt, der omfavner alle FNs 17 verdensmål.

Hvis sektoren for alvor skal indfri det store potentiale for CO2-reduktioner, så kræver det imidlertid, at mange interessenter og aktører handler i fællesskab og lærer af hinanden. Kun på den måde kan vi identificere, udvikle og implementere bedre løsninger.

Vi er transparente om vores tilgang til bæredygtighed og deler vores uperfekte rejse i vores Bæredygtighedsrapport.