Sunde fællesskaber

I takt med at byerne vokser, bliver behovet for holistisk byudvikling vigtigere. Lader vi blot stå til, risikerer vi, at områder udvikler sig skævt og usundt – og hvis vi forsømmer bykvarterer fuldstændigt, kan de komme ind i en negativ spiral og ødelægge balancen i byen.

Byudvikling er komplekst og vanskeligt at ramme perfekt. Der er aldrig en model, der passer alle byer. Vores erfaring peger på behovet for en fælles tværfaglig tilgang mellem forskellig interesser, som er villige til at arbejde sammen ud fra et holistisk syn på udvikling for at fange alle dimensioner i en succesfuld udvikling af et bykvarter.

Ejendomme er altid en central del af løsningen. I Nrep tror vi på, at et bredt udbud af muligheder er afgørende for at skabe levende og sunde bymiljøer, som er gode at leve i. Vi tror på styrken af et sundt forretningsliv med dagligvarebutikker og indbydende byrum kombineret med den kommunale borgerservice og blandede boliger.

Et langvarigt, positivt aftryk på byudvikling kræver et tæt samarbejde med de enkelte samarbejdspartnere og ofte i form af offentligt-privat samarbejde.  

Urbane forandringsdrivere

Vores erfaring siger, at en kombination af følgende ti indsatser ofte er nøglen til succesfuld byudvikling, hvad enten det er nybyggerier eller renoveringer.

 1. Forbedret infrastruktur
 2. Nye tilbud
 3. Omdannede udearealer
 4. Blandede boliger og ejerformer
 5. Renovering og forbedring af eksisterende ejendomme
 6. Sikre en fysisk og social indsats
 7. Offentlige-private partnerskaber
 8. Udvikle nye fællesskaber
 9. Ændre på eksisterende bydelsgrænser
 10. Opbygge brand og attraktioner
 • Partnerskab med C40 for grønne kvarterer

  Platformen Urban Partners, som vi er en del af, har indgået samarbejde med det globale borgmesternetværk C40 for at finansiere et nyt program for grønne og sunde kvarterer, der skal fungere som et bevis på konceptet bag “15 minutters byen” og give byer mulighed for at implementere ambitiøse net-zero og menneskecentreret kvarterer.

Fællesskab og engagement

Nrep støtter aktivt International Federation for Housing and Planning (IFHP) og deltager i forskellige forskningsprojekter inden for byudvikling, for eksempel gennem Center for Byudvikling i Realdania og Urban Land Institute. 

Nrep samarbejder med kommuner om byudvikling, og vi har også plads i Københavns Bypanel, som rådgiver Teknik- og Miljøborgmesteren i kommunen.

Byfornyelse i Tingbjerg 

I et af vores mest ambitiøse projekter inden for byudvikling arbejder vi sammen med to almene boligselskaber KAB/SAB og fsb samt Københavns kommune for at forny den smukke, men udfordrede bydel Tingbjerg.

Vores indsats ledes af Københavns tidligere overborgmester og nuværende byudviklingsdirektør i Nrep, Jens Kramer Mikkelsen, med det formål at skabe en langsigtet, bæredygtig og positiv forandring.

Som en del af en fælles holistisk plan opfører vi mere end 1.000 nye private boliger i Tingbjerg. Dermed får lokale beboere mulighed for at flytte i egen bolig uden at skulle forlade området, mens blandingen af et attraktivt grænt område med mange tilbud og billige private boliger forventes at tiltrække unge familier fra hele Storkøbenhavn.

 • “Mit arbejdsliv har altid handlet om at udvikle velfungerende og inkluderende byer og bydele. Kompleksiteten kræver en ydmyg tilgang, og succes indebærer viljen til fuldt at forstå den lokale kontekst og en tværfaglig fælles tilgang til at finde de rette løsninger.”

  Jens Kramer Mikkelsen, byudviklingsdirektør og tidligere overborgmester i Københavns Kommune

Nordhavn

Nordens mest ambitiøse byudviklingsprojekt

Helsinki Lufthavn

Airport area

Skabe rammer for en lufthavn i vækst