Nordhavn

Strategisk, holistisk byudvikling

Nordhavn i København udgør det største og mest ambitiøse byudviklingsprojekt i hele Norden i de næste mange år. Når området står fuldt udviklet om 40-50 år, vil det samlede bygningsareal udgøre op mod 4.000.000 m2 med boliger for 40.000 indbyggere og arbejdspladser for yderligere 40.000.

Første skridt har været udviklingen af den indre del af Nordhavn, hvor Nrep i et partnerskab med By&Havn har sikret den rette strategiske ejendomsudvikling på gadeplan.

Opførelse af en markant bydel

Formålet med den strategiske udvikling af inderhavnen har været at sikre en holistisk langsigtet tilgang til udviklingen af kvarterets forretningsliv og gadelandskab. Håbet har været at skabe en levende, dynamisk og bæredygtig bydel, som opfylder behovene for de mange mennesker, der bor i, arbejder i eller blot besøger det attraktive havnemiljø.

Når der skal udvikles et fuldstændigt nyt byområde, er den store udfordring at sikre et spændende bykvarter med masser af liv mellem bygningerne.

Sammen med By&Havn og byarkitekterne Briq har Nrep nedfældet et manifest med fem hovepunkter for at sikre, at alle, der lejer sig ind i Nordhavns butikker og restauranter bidrager til den overordnede ambitiom og tilsigtede atmosfære for området. i arbejdet med at skabe en markant identitet for bydelen stræber vi efter at finde koncepter og lejere, som ikke kun levere varerne og serviceydelserne, men som passer ind i visionen for området.

I dag ejer pensionsselskabet PFA størstedelen af den tidligere joint venture, men udviklingen af området har fortsat Nrep som en drivende kraft.

FAKTA OM INDERHAVNEN I NORDHAVN

  • Projekttype: Byudvikling

  • Beliggenhed: Inderhavnen Nordhavn, København

  • Størrelse: 76.000 m2 (beboelse: 23.600 m2; studenterbolig/Umeus: 8.500 m2; butikker, services, caféer og restaturanter: 32.000 m2; kontorer: 12.000 m2)

  • Byggeår: 2016-2020