STADSDELS­CENTRUM

Det lokale dagligvare­tilbud

Lokale butikscentre spiller en vigtig rolle for forstædernes sammehængskraft, men mange har i årevis stået og forfaldet.

Stadsdelscentrum arbejder for at udfolde det uudnyttede potentiale, der ofte findes i disse centre, for at hjælpe det lokale dagligvaremiljø med at trives og bringe nyt liv og puls til områderne.

Fuld dækning af hverdagens indkøbsbehov

Stadsdelcentrum er sat i verden for at skabe levende, let tilgængelige og sikre bycentrum med et bredt udbud af de serviceydelser som uddannelsessteder og sundhedscentre og almindelige indkøbsmuligheder i tilknytning til attraktive boliger.

De lokale bycentrum dækker hverdagens behov i de voksende forstæder i Stockholm for samtidig at gøre en positiv forskel for beboerne, butikslejerne og de kommunale myndigheder. Vi udvikler de centrale faciliteter ud fra et langsigtet perspektiv i tæt samarbejde med disse nøglegrupper.

For aktivt at bidrage til en positiv byudvikling er vi fokuseret på at sænke butikscentrenes klimaaftryk gennem forskellige ressource- og energireducerende tiltag og alle centre forsynes med 100% vedvarende energi.

Stadsdelscentrum fokuserer på de voksende regioner i Stockholm-regionen og er et joint ventur mellem Nrep og Grandholm Gruppen.