Nrep vil sikre 100% bæredygtig strøm i alle sine ejendomme

november 1, 2019

Som den første ejendomsinvestor i Norden bliver danske Nrep nu optaget i RE100, en koalition af virksomheder, der går forrest i omstillingen til grøn energi. Nrep forpligter sig på en 100% omstilling til bæredygtig elektricitet i bygninger i direkte drift inden 2020 – og i alle bygninger inden 2025.

Som den første ejendomsinvestor i Norden er danske Nrep blevet inkluderet som medlem af RE100, en international koalition af ledende virksomheder, der alle stiler mod 100% bæredygtig elektricitet. Det er non-profit organisationerne CPD og The Climate Group, der står bag RE100.

“Næsten 30% af verdens energi-relaterede CO2 udledning kommer fra bygninger og byggeri, og to tredjedele af denne udledning kommer fra forbruget af elektricitet i bygninger. Derfor er det åbenlyst vigtigt for den grønne omstilling, at vi arbejder på at reducere disse udledninger. Vi sætter nu et mål om, at alle vores bygninger skal bruge 100% bæredygtig elektricitet, og vi ønsker at afprøve og vise nye veje mod en mere CO2-neutral fremtid,” siger Claus Mathisen, CEO, Nrep.

Forbruget af elektricitet i bygninger er stigende på verdensplan, ifølge det Internationale Energi Agentur (IEA). Det samlede elektricitetsforbrug i alle Nreps ejendomme er aktuelt 145,000 MWh om året, og med et samlet ejendomsareal på mere end 2,3 millioner kvadratmeter i de nordiske lande, sætter Nrep nu en ny standard for branchen.

Nrep forpligter sig med ambitionen til, inden udgangen af 2020, at sikre en grøn strømforsyning i alle bygninger i Nreps direkte drift i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Inden 2025 vil Nrep sikre en 100% omstilling til grøn strøm i alle bygninger, inklusive de ejendomme, hvor brugere og lejere selv står for valg af strøm.

“Omstillingen til bæredygtig el i alle vores bygninger er et vigtigt skridt på vejen mod en fremtid, hvor al energi forbrugt i bygninger er bæredygtig. Opvarmning og nedkøling af bygninger alene med bæredygtig energi kræver fortsat innovation og nye partnerskaber. Det bliver en udfordring at nå dertil, men vi vil arbejde hårdt for omstillingen – til gavn for vores kunder og samfundet som helhed,” siger Claus Mathisen.

Han peger på, at Nrep allerede i dag har flere projekter og partnerskaber, hvor man søger nye veje i den grønne omstilling:

I Danmark står Nrep, sammen med Danmarks Grønne Investeringsfond, bag det hidtil største kommercielle anlæg med tagsolceller, i alt 144,000 m2 solpaneler, der producerer strøm til forsyningsnettet svarende til 1,300 husstande og med en CO2-besparelse på 2,000 tons om året

I Finland er Nrep, sammen med Qheat, ved at bygge verdens første geotermiske anlæg med lagringskapacitet. Det vil kunne reducere CO2-udledningen med 95% og forsyne store ejendomme med energi

I Sverige har Nrep, sammen med ÅF, analyseret energiforbruget i 13 store logistikbygninger. Analysen viser, at energiforbruget kan reduceres med 33%, hvilket for de 13 bygninger alene vil spare 1,000 tons CO2 om året

Industrielle og kommercielle virksomheder står for to tredjedele af verdens elforbrug, og virksomhederne i RE100 forpligter sig til at købe 100% bæredygtig elektricitet for derved at skubbe aktivt på den grønne omstilling.

“Det er afgørende, at ejendomsbranchen fører an i og accelerer omstillingen til bæredygtig elektricitet. Nrep viser lederskab ved at forpligte sig på en 100%-ambition, og signalerer derved til andre investorer, at omstillingen absolut er mulig, og at det kan gøres hurtigt. Og samtidig viser Nrep sine egne lejere, at også de kan reducere deres CO2-aftryk,” siger Sam Kimmins, der er chef for RE100 hos The Climate Group.

RE100 blev grundlagt i 2014. I dag har koalitionen optaget 206 virksomheder som medlemmer, som enten har et meget stort elforbrug (100,000 MWh), hører til blandt Fortune1000-virksomhederne, eller er anerkendt som et førende internationalt eller regionalt brand i sin branche. I Danmark er seks virksomheder, ud over Nrep, med i RE100 – Novo Nordisk, LEGO, Danske Bank, Vestas, Bestseller og Carlsberg.

Bæredygtig elektricitet understøtter FNs verdensmål nr. 7 om ’pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris’, hvor et af delmålene er at øge ’andelen af vedvarende energi i det globale energimix væsentligt’.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Jon Black Andersen, Nrep, 3066 6697

Published: november, 1 2019