Nrep går foran med kunstig intelligens i ejendomsudvikling

december 15, 2020
Nrep Spacemaker

For første gang er kunstig intelligens anvendt i dansk ejendomsudvikling. I det store Ørestadsbyggeri ‘UN17 Village’ har brugen af ny teknologi betydet markant mere dags- og sollys i lejlighederne samt bedre udsigt. Ejendomsvirksomheden Nrep står bag projektet og vil med et nyt partnerskab øge sin brug af kunstig intelligens i danske udviklingsprojekter.

UN17 Village består af fem selvstændige ejendomme med over 500 selvstændige boliger på et samlet areal på 35.000 kvadratmeter og vil som et af verdens første byggerier integrere alle FN’s 17 bæredygtige udviklingsmål i et og samme projekt. Verdensmålene stiller blandt andet krav til livskvaliteten for de mennesker, der kommer til at bo i ejendommene, og til det hører adgang til dagslys og udsigt.

Med brug af Spacemaker, en ny teknologi baseret på kunstig intelligens, har den danske ejendomsvirksomhed og ejer af UN17 Village, Nrep, kunnet justere på den oprindelige bygningsplan, så boliger, der stod til at få under en times daglig sol, nu får væsentligt flere timer. Og samtidig er nogle facader rykket, så der ikke kun blev plads til flere boliger i byggeriet, men de får også en bedre udsigt end i det oprindelige design. Det fortæller Nreps CEO Claus Mathisen.

”UN17 skal udvikles til at give beboerne de bedst mulige bolig-vilkår, og derfor valgte vi at bruge Spacemakers værktøj til at løbe de eksisterende data igennem og komme med alternative bud på det optimale design. Det tog kun kort tid, og i løbet af få dage havde vi analyseret og godkendt de ændringer, der var nødvendige for at skabe størst mulig livskvalitet for beboerne”, siger han.

I takt med at presset på storbyerne vokser i form af flere indbyggere og tættere bebyggelse, øges udfordringen for at udnytte arealerne bedst muligt og sikre optimale lysforhold for beboerne. Og for Nrep er det naturligt at benytte sig af digitale værktøjer til at udvikle de bedst mulige byggerier for de kommende beboere.

”Vi ønsker at gå foran med digitale løsninger inden for ejendomsbranchen, som traditionelt har manglet innovativ tænkning. Vi var blandt de første, der så mulighederne i Spacemakers teknologi og valgte tidligt at gå ind med en strategisk investering i virksomheden. Nu er Spacemaker solgt videre til den amerikanske tech-virksomhed Autodesk, og vi er i stedet de første til at indgå i et partnerskab, hvor vi på tværs af nordiske lande kan benytte teknologiens muligheder i vores projekter og dermed øge kvaliteten af vores løsninger”, siger Claus Mathisen.

Carl Christensen, der er CTO og medstifter af Spacemaker, er glad for de foreløbige erfaringer fra samarbejdet med Nrep.

”Vores teknologi har givet Nrep mulighed for at hurtigt at kunne analysere arkitekternes oplæg og udarbejde forbedrede forslag til bygningernes volume samtidig med, at der tages højde for faktorer som støj, sol- og dagslys. Udviklingen af morgendagens boligmiljøer i byerne kræver både kreativitet og digitale data for at give det bedste resultat”, siger Carl Christensen.

Se her hvordan Nrep reviderede UN17 Village bygningsdesign sammen med Spacemaker i denne video.

Published: december, 15 2020