Årsregnskab 2021: NREP runder 100 mia. kr. i aktiver og gearer organisationen til fortsat vækst

juni 23, 2022

Årsregnskab 2021: NREP opnåede sin hidtil højeste omsætning og leverede endnu et stærkt resultat. De første investeringer i polske ejendomme blev gennemført, ligesom urban klimateknologi og kredit blev tilføjet som nye investeringsområder. Nye medarbejdere skal bidrage til vækst, internationalisering, og der afsøges flere investeringsområder. NREP sluttede året med 104 mia. kr. (53 mia. kr.) under administration (AuM).

I 2021 opnåede NREP en omsætning på 630 mio. kr. (525 mio. kr.) og et overskud på 82 mio. kr. (90 mio. kr.). Baggrunden for omsætningsfremgangen er, at NREP rejser flere penge i sine fonde. Den relative nedgang i overskud skyldes investeringer i forretningsplatformene og fremtidig vækst.

”Vi har haft et begivenhedsrigt og meget tilfredsstillende 2021. Det gælder økonomisk, og i særdeleshed for den underliggende forretning. Nye kunderettede tilbud fx studieboliger, kontor og friplejehjem er blevet godt modtaget, vi går ind i stadig større projekter, og vi har investeret massivt i organisationen for at kunne indfri ambitionerne for vækst og bæredygtighed,” siger Henrik Skak Bender, COO, NREP.

Vækst og ekspansion
I 2021 ekspanderede NREP uden for den nordiske hjemmebane med ejendomsinvesteringer i Polen. Endvidere blev det hidtidige investeringsfokus på ejendomme udvidet til også at omfatte urban klimateknologi og ejendomskredit gennem lanceringen af den urbane klimatech-fond 2150 og opkøbet af tyske Flins Capital Partners.

”Vi ser stadig et stort, uforløst potentiale for ejendomsbranchen og byer, når det gælder bæredygtighed og kundefokus. Det vil vi gerne være med til at indfri. Vores overbevisning er, at vi kan udvikle ejendomme og relaterede områder og skabe langsigtet værdi for alle interessenter, dvs. kunder, lejere, investorer, lokalsamfund og det bredere samfund,” siger Henrik Skak Bender.

NREP havde ved årsskiftet 472 ansatte (267), som bl.a. udvikler og driver skræddersyede ejendomskoncepter inden for bl.a. beboelse, logistik, plejehjem, kontorer og teknologi til fast ejendom. Forventningen er, at medarbejderstaben ved årets udgang kan nå op i underkanten af 700.

Bl.a. er partnergruppen styrket med udnævnelsen af to partnere fra egne rækker, Didde Maria Kristensen og Alfred Eklöf. Jens Stender (tidl. Egon Zehnder) tiltrådte en stilling som partner og Head of Global Markets. Kort inde i 2022 tiltrådte Heather Mulahasani (tidl. Goldman Sachs) en stilling som partner med henblik på at udforske investeringsmuligheder i urban infrastruktur. Endvidere er Colin Throssell (tidl. Nuveen) i juni 2022 tiltrådt som partner og CFO.

”Det er en stor opgave at rekruttere og integrere nye medarbejdere, men det er en forudsætning for at sikre fremtidens vækst. Vi har stort fokus på at opbygge en organisation, som kan støtte vores investeringer på den lange bane. Samtidig har vi styrket medarbejder- og ledelsessiden, som er nødvendigt for at understøtte vores vækstambition om at ekspandere geografisk og ind i nye investeringsområder,” siger Henrik Skak Bender.

Større usikkerhed, fortsat vækst
NREP forventer et endnu højere aktivitetsniveau i 2022. I løbet af årets første fem måneder steg aktiver under administration til godt 130 mia. kr. Trods større samfundsøkonomisk usikkerhed forventes en fortsat stigning, ligesom investeringerne i organisationen vil fortsætte igen i år.

”Det er helt forventet, at bundlinjen vil halte lidt efter, mens vi investerer i at opbygge større aktivbaser, hvilket de udviklingsprojekter, vi allerede har planlagt og nu udvikler, vil bidrage kraftigt til,” siger Henrik Skak Bender og siger endvidere om udsigterne for andet halvår:

”Ligesom mange andre ser vi en opbremsning i samfundsøkonomien, og det skaber et mere udfordrende investeringsklima – også på ejendomsområdet. Det kan blive nødvendigt med en tilpasningsperiode, måske bliver aftaler forsinket eller udskudt, men vi forventer stadig at øge investeringerne og med et langsigtet perspektiv på den enkelte investering kan der naturligvis også opstå nye muligheder.”

Udvalgte NREP-højdepunkter fra 2021:

  • Lancerede’2150’, som er en urban klimatech-fond, der skal investere i nye teknologiske løsninger med potentiale til at fremme byernes grønne udvikling
  • Overtog administration og udvikling af Dades A/S ejendomsportefølje på 25 mia. kr.
  • Gik ind på det polske ejendomsmarked med købet af bl.a. 1.000 nye lejligheder
  • Begyndte at opføre UN17 Village i Ørestad, et åbent laboratorium på 35.000 kvm for at udvikle og udbrede de mest bæredygtige byggeløsninger i byggeriet
  • Tog første spadestik til og overleverede de første private boliger i Tingbjerg
  • Rejste 2 mia. kr. til venturefonden 2150, der investerer i teknologi med potentiale til at fremme byernes grønne udvikling
  • Købte en del af Jernbanebyen med ambitionen om at skabe en af verdens sundeste bydele
  • Gik ind på det tyske marked med opkøbet af en specialist inden for ejendomskredit
  • Lancerede ambitionen om at gøre hele ejendomsporteføljen CO2-neutral i 2028
  • Åbnede dørene for koncepter inden for bl.a. friplejehjem, studieboliger og kontor