Urban Partners rejser mere end 27 mia. kr. til ny Nrep-fond

maj 25, 2023

Photo: Vällingby Centrum i Stockholm (til venstre) er en af investeringerne i NSF V & Rune Kock, adm. dir., Nrep (til højre)

Fonden er den største value add-ejendomsfond, som til dato er rejst i Europa. Investorefterspørgsel på ESG-lederskab kombineret med stærke in-house-kompetencer har bidraget til, at fonden overgår den oprindelige målsætning.

Urban Partners, et ledende dansk investerings- og udviklingsselskab, har rejst mere end 27 mia. kr. i en ny fond, NSF 5, som skal investeres gennem selskabets ene forretningsvertikal, ejendomsinvestoren Nrep. I et udfordrende fundraising-miljø var fonden genstand for en hidtil uset investorefterspørgsel, og NSF 5 er den hidtil største europæiske value add-ejendomsfond.

Urban Partners består af fire forretningsben; en ejendomsudvikler (Nrep), en venturekapitalfond (2150), et finansieringsselskab (Velo Capital) og en ny privat kapitalfond med fokus på skalering af vækst virksomheder (Luma Equity). Urban Partners arbejder med en kombination af konstruktiv kapital og ekspertise fra de forskellige forretningsvertikaler og investerer i projekter, der adresserer sociale, økonomiske, sundheds- og miljømæssige udfordringer, som byer står overfor. Urban Partners rejser selvstændige fonde inden for de fire forretningsvertikaler.

Claus Mathisen, adm. dir., Urban Partners, siger: ”Jeg er stolt af, at så mange af vores eksisterende investorer viser os den store tillid og opbakning i den nye fond; særligt i lyset af den globale økonomiske usikkerhed, der stadig ulmer. Det vidner om gode resultater i de tidligere NSF-fonde, ligesom det er en blåstempling af Urban Partners ambition om at skabe mere grønne og mere levedygtige byer. Nrep har gennem to årtier bevist, at der er kommercielle værdi i at være forandringsagent, når det gælder både løsninger til CO2-reduktioner og håndtering af samfundsmæssige udfordringer.”

NSF 5 er den femte og største i NSF value add-serien. Størstedelen af forpligtelserne til fonden kom fra eksisterende Urban Partners-investorer, som består hovedsageligt af globale pensionsfonde, forsikringsselskaber og statslige investeringsfonde. Fonden blev overtegnet med knap 4,5 mia. kr. En tredjedel af den nye fonds kapital er indtil videre blevet investeret i 33 forskellige projekter i de nordiske lande samt Tyskland.

Gennem NSF 5 investerer Nrep i ejendomssegmenter på tværs af Norden og udvalgte nordeuropæiske markeder. Fokus er på boligudlejningsejendomme, moderne logistikfaciliteter, plejeboliger og kontorer, hvor virksomheden kan skabe værdi med kundespecifikke løsninger og CO2-reduktion.

Rune Kock, adm. dir., Nrep, siger: “Med NSF 5 opnår vi en så stor skala, at Nrep for alvor kan være med til at skabe meningsfuld forandring med mennesker og miljø i fokus og dermed fortsætte den positive udvikling, vi har haft de seneste to årtier. Vi kan endnu en gang opskalere og forhåbentligt være et godt eksempel for industrien på, hvordan skarpe strategier og solid velvilje for alvor kan skabe forandring.”

”For at løse de urbane udfordringer, må vi gentænke den måde, vi bygger og bor på i dag. Derfor udvikler vi hele tiden nye boformer baseret på cirkulære værdikæder, der i højere grad passer til den måde, vi mennesker bor og lever på i dag. Vores investeringer vil fortsat være i de nordiske lande samt Tyskland og Polen og inden for vores nuværende hovedsegmenter; boliger, logistik, plejehjem og kontorer. Vi ønsker at skabe værdi for alle interessenter ved at investere med mennesker og miljø i fokus. Samtidig viser vi også, at man godt kan gå all-in på bæredygtighed og stadig bevare, endda styrke, sin kommercielle levedygtighed,” siger Rune Kock.

Published: maj, 25 2023