Jernbanebyen

Jernbanebyen skal være grøn, delvist bilfri og en af verdens sundeste bydele

Jernbanebyen er den sidste store brik i byudviklingen i det sydlige og centrale København. Det 365.000 kvm store byudviklingsområde skal omdannes til en ny bydel, som får to større parker og tre fodboldbaner. Med den gennemgående grønne karakter kommer alle med tilknytning til Jernbanebyen til at bo og arbejde med naturen helt tæt på i en i øvrigt delvist bilfri bydel.

Baneby Konsortiet, som ejes ligeligt af Nrep, Novo Holdings og Industriens Pension, har købt Freja Ejendommes andel af Jernbanebyen – en grund på 78.000 kvm – og skal nu arbejde videre med Cobes vinderprojekt, ’Jernbanebyen – på sporet af en grøn, bæredygtig bydel’, som i foråret vandt arkitektkonkurrencen for området.

Læs mere om projektet og få de seneste nyheder på www.jernbanebyen.dk

Baneby Konsortiet ejes ligeligt af NREP, Novo Holdings og Industriens Pension.

Baneby Konsortiet ejes ligeligt af Nrep, Novo Holdings og Industriens Pension. De tre parter er en stærk kombination af langsigtet dansk kapital og stærke kompetencer indenfor planarbejde og byudvikling. 

Rendering: COBE

Optimeret indeklima og mange rekreative områder

De sundhedsmæssige ambitioner i Jernbanebyen skal indfries ved at reducere CO2-aftrykket og anvende energirigtige byggematerialer. Bygningerne optimeres i forhold til bl.a. indeklima, akustik og dagslys, ligesom det grønne væv og rekreative områder mellem bygningerne kommer til at kendetegne livet i den sydlige del af Jernbanebyen og bidrage til områdets biodiversitet. Spildevand og madaffald skal nyttiggøres lokalt, ligesom der er en ambitiøs plan for bæredygtighedscertificering på både bygnings- og bydelsniveau.

Jernbanebyen er placeret mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade i København og udgør et samlet areal på ca. 555.000 kvm, hvor 175.000 kvm er udlagt til jernbanebrug og til Metroens Klargøringscenter. DSBs andel af byudviklingsområdet udgør 287.000 kvm og Freja Ejendommes andel 78.000 kvm. Det er Freja Ejendommes andel af arealet, der nu er solgt til Nrep, Novo Holdings og Industriens Pension. Den resterende del af byudviklingsområdet udgøres af Den Gule By og af mindre arealer ejet af Københavns Kommune, Hofor og Metroselskabet.

Fra vision til lokalplan
Baneby Konsortiet arbejder tæt sammen med Freja Ejendomme og den anden grundejer, DSB Ejendomsudvikling med at omsætte forslaget fra Cobe til en endelig helhedsplan, der skal danne grundlag for startredegørelse og lokalplan for Jernbanebyen. Denne proces gennemføres  i tæt samarbejde med Cobe, Københavns Kommune, lokaludvalg, naboer og andre interessenter i en åben og inddragende proces.

FAKTA OM JERNBANEBYEN

  • Projekttype: Byudvikling

  • Beliggenhed: København

  • Størrelse: 78.000 kvm, sydlige del, samlet byudviklingsareal: 365.000 kvm

  • Forventet byggeperiode: 2025 –

  • Udvikler og ejer: Baneby Konsortiet bestående af Nrep, Novo Holdings og Industriens Pension – DSB Ejendomsudvikling A/S ejer de øvrige 287.000 kvm

  • Arkitekter: Helhedsplan, COBE