MJØLNERPARKEN

Mjølnerparken skal være en tryg, blandet bydel

Mjølnerparken har med sin centrale placering i hjertet af Nørrebro mange kvaliteter, men udfordringer og utryghed har præget området. Nrep er gået sammen med Industriens Pension om at omdanne Mjølnerparken til et trygt, åbent og attraktivt kvarter, hvor københavnere med almindelige indkomster har råd til at bo.

I dag går mange københavnere uden om Mjølnerparken. Det vil Nrep bidrage til at ændre, og det er baggrund for, at vi sammen med Industriens Pension har sagt ja til at blive ny ejer af to ud af Mjølnerparkens fire karréer i 2023.

Vi tror på, at vores fælles erfaring kan skabe en positiv udvikling og tiltrække engagerede beboere og nyt liv, sådan som helhedsplanen for området lægger op til.

Se videoen herover, hvor byudviklingsdirektør i Nrep, Jens Kramer Mikkelsen, fortæller om visionen for Mjølnerparken

Se det nye Mjølnerparken folde sig ud i visualiseringen herover

Trygt for beboere og besøgende

Ambitionen er at gøre Mjølnerparken til et trygt sted at leve og færdes for alle københavnere – og et samarbejdet med Bo-Vita, Københavns Kommune og andre aktører skal sikre udviklingen.

Området får et markant løft gennem en omfattende renovering og forbedring af boliger, bygninger og området bredt, så kvarteret får en ny start. Indgange og opgange bliver renoveret, så kældre opdeles og gårdrum aflukkes, som vi kender det fra andre københavnerkvarterer.

Vi tror på, at en bæredygtig by er en blandet by. Derfor vil vi – i tråd med den oprindelige intention med Mjølnerparken – sikre en blandet beboer-

Sammensætning ved at prioritere lejere, der er aktive i lokale organisationer og fritidsaktiviteter, sygeplejersker eller lærere som kan have svært ved at finde betalbare boliger i København eller andre med lyst til at gøre en positiv forskel i området.

En vigtig del i forandringen bliver desuden et nyt cafe- og butiksstrøg, som skal fungere som et københavnsk bymiljø for både beboere og besøgende. Boligblokkenes stuefacader åbnes ud mod et bredt fodgængerområde, og med den nye handelsgade, bedre boliger og Cityringen som nabo tror vi på, at området vil hænge bedre sammen med resten af København, fysisk og stemningsmæssigt.

Vores målsætning er at gøre Mjølnerparken til en bydel, københavnerne naturligt søger til for at købe ind eller tage på café, ligesom det skal være et indbydende sted for beboere at leve og færdes.

FAKTA OM MJØLNERPARKEN

  • Projekttype: Byudvikling

  • Beliggenhed: Nørrebro, København

  • Bæredygtighedsprofil: DGNB Sølv for de rennovede boliger, DGNB Guld for bydelen

  • Størrelse: 24.023 kvm fordelt på de to karréer, Nrep overtager

  • Forventet byggeperiode: 2021-2023

  • Udvikler og ejer: Bo-Vita

  • Entreprenør: Casa

  • Arkitekter: KHS