MJØLNERPARKEN

En ny begyndelse til Mjølnerparken

I mange år har Mjølnerparken været præget af utryghed og udfordringer. Men området har med sin centrale beliggenhed i hjertet af Nørrebro også mange gode kvaliteter og et stort potentiale til at blive en attraktiv del af byen. Nrep er gået sammen med Industriens Pension om at omdanne Mjølnerparken til et trygt, åbent og attraktivt kvarter med et indbydende butiks- og caféliv, som både lokale og beboere fra resten af København har lyst til at bruge.

Der er allerede åbnet for udlejning af de første 30 moderne, nyrenoverede lejelejligheder, og i løbet af 2024 og første halvår af 2025 vil de resterende 230 lejligheder løbende blive udbudt. Der bliver både familieboliger, nyetablerede taglejligheder samt studieboliger.

Se mere om boligerne, herunder tilgængelighed, på Juli Living.

Trygt for beboere og besøgende

Ambitionen er at gøre Mjølnerparken til et trygt sted at leve og færdes for alle københavnere – og et samarbejdet med Bo-Vita, Københavns Kommune og andre aktører skal sikre udviklingen.

Området får et markant løft gennem en omfattende renovering og forbedring af boliger, bygninger og området bredt, så kvarteret får en ny start. Indgange og opgange bliver renoveret, så kældre opdeles og gårdrum aflukkes, som vi kender det fra andre københavnerkvarterer.

En vigtig del i forandringen bliver desuden et nyt cafe- og butiksstrøg, som skal fungere som et københavnsk bymiljø for både beboere og besøgende. Boligblokkenes stuefacader åbnes ud mod et bredt fodgængerområde, og med den nye handelsgade, bedre boliger og Cityringen som nabo tror vi på, at området vil hænge bedre sammen med resten af København, fysisk og stemningsmæssigt.

Vores målsætning er at gøre Mjølnerparken til en bydel, københavnerne naturligt søger til for at købe ind eller tage på café, ligesom det skal være et indbydende sted for beboere at leve og færdes.

FAKTA OM MJØLNERPARKEN

  • Projekttype: Byudvikling

  • Beliggenhed: Nørrebro, København

  • Bæredygtighedsprofil: DGNB Sølv for de rennovede boliger, DGNB Guld for bydelen

  • Størrelse: 24.023 kvm fordelt på de to karréer, Nrep overtager

  • Forventet byggeperiode: 2021-2023

  • Udvikler og ejer: Bo-Vita

  • Entreprenør: Casa

  • Arkitekter: KHS