Ressource­rækkerne

Moderne livsstil

Mange byboere prioriterer at leve aktive og ansvarlige liv med respekt for planetens ressourcer. Vi har sat en ny standard for moderne livsstil med Ressourcerækkerne i Ørestad, der delvist er opført af genbrugs­byggematerialer som mursten fra Carlsberg-bryggerierne, beton fra Metro-byggeriet og overskudstræ fra Dinesens kvalitetsgulve.

Med Ressourcerækkerne understøtter vi muligheden for en bæredygtig og inkluderende livsstil, hvor ikke mindst den fælles gård med skabet, hvor beboerne videregiver ting, som de ikke selv bruger, og de grønne tagterrasser med hyggelige havepavillioner er oplagte steder at mødes. Med et stærkt fokus på at begrænse CO2-udledningen både under selve byggeriet og i driften af boligerne har Ressourcerækkerne markeret sig som en førende inspirationskilde for byggebranchen.

Mursten fra gamle Carlsberg 

Mursten fra gamle byggerier kan være svære at genbruge, fordi man førhen brugte en mørteltype, der var stærkere end mustenene. Når man renser gamle mursten fra mørtel, går murstenen ofte i stykker.

Derfor har man fundet en metode, hvor murstenene fra de historiske Carlsberg Bryggerier bliver skåret ud i felter af 1×1 meter, bearbejdet og lagret for senere at kunne blive genanvendt.

Denne nytænkende tilgang har gjort det muligt at genbruge mere porøse mursten og dermed give dem flere liv i stedet for blot det ene og dermed medvirke til at begrænse CO2-udslip ved produktion af nye mursten.

Mange af modulerne i Ressourcerækkerne stammer netop fra Carlsbergs historiske bryggerier i Valby, mens andre murstensmoduler kommer fra gamle skoler og nedlagte industribygninger rundt omkring i Danmark.

 

Reduktion i CO2-udledningen

Nrep stræber efter at blive en global frontløber og inspirator inden for den grønne omstilling af byggeriet, og Ressourcerækkerne har udforsket mulighederne ved at anvende upcyclede genbrugsmaterialer i byggefasen.

Vi har fået udført LCA- og LCC-analyser af byggeriet, og tallene peger på gode udsigter for at reducere CO2-udledningen ved at skalere brugen af upcyclede bygge­materialer. Ser vi alene på materialevalget, har byggeriet reduceret udledningen med 12 %, mens det indlejrede CO2 i byggeriet set over en 50-årig periode giver en reduktion på 29 %.

FAKTA OM RESSOURCE­RÆKKERNE

  • Projekttype: Boliger

  • Beliggenhed: Ørestad, København

  • Bæredygtighedsprofil: Udvidet anvendelse af upcyclede materialer som facader af genbrugsmursten og overskudstræ, som også er bennyttet til tagterrasser, havepavillioner og gulve i boligerne, foruden bæredygtig energi fra solceller og varmepumper.

  • Størrelse: 9.148 m2 – 29 rækkehuse og 63 lejligheder

  • Færdigopført: 2019

  • Udvikler og ejer: Nrep/AG Gruppen, solgt til Orange Capital Partners i juni 2022

  • Arkitekt: Lendager

  • Entreprenør: AG Gruppen

  • Rådgivende ingeniør: Moe