Ripple Residence

Den stærkeste CO2-profil for et dansk etagebyggeri

Træ er en central ressource i den grønne omstilling, ikke mindst i byggebranchen, hvor materialet besidder et enormt potentiale på grund af sin evne til at lagre CO2. Derfor er træ også omdrejningspunktet i Nreps nye, banebrydende etagebyggeri Ripple Residence i Nordhavn, der forventes at have en CO2-udledning på fem kg CO2 pr. kvm pr. år, hvilket er markant lavere end noget andet dansk byggeri over fire etager.

Ripple Residence bygger videre på Nreps mange erfaringer indenfor CO2-reduktion, f.eks. fra UN17 Village i Ørestaden, og på samme måde. Mens projektet er banebrydende i forhold til CO2-reduktioner, så vil den nye etageejendom basere sig på byggetraditioner, som byggebranchen er fortrolig med og dermed let kan skaleres. som i UN17 Village evalueres alle initiativer løbende og deles derefter frit med branchen, så andre kan kopiere eller lade sig inspirere af projektet. Vi tror nemlig på, at vi med vidensdeling kan skubbe på en grønnere fremtid for hele ejendomssektoren.

Fra betonelementer til træ

For at reducere CO2-udledningen har Nrep arbejdet tæt sammen med førende leverandører, bl.a. arkitekter fra Henning Larsen, entreprenøren 5E og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma. Dette har ført til, at de fleste elementer, der traditionelt laves i beton, er skiftet ud med træmaterialer. Det gælder bærende konstruktioner, vægge og delvist facader, men også mindre elementer som badekabiner, elevatorskakte og trappekerner.

Derudover vil der være fokus på, at transport i byggefasen så vidt muligt sker med eldrevne køretøjer, ligesom byggeriet vil foregå under en totaloverdækning. Dette er for at undgå, at træet får fugt, og det sikrer både et sundere byggeri og giver en lavere CO2-udledning i byggefasen

I løbet af sin levetid vil træbyggeriet binde en stor mængde CO2, som frigives igen ved den teoretiske afbrænding af materialerne efter 50 år. Der er lagt vægt på at lave at designe huset, så det let kan adskilles og genanvendes, hvis byggeriet en dag skal nedrives. Byggeriet vil desuden være næsten energiselvforsynende i kraft af jordspyd, varmepumpe og solceller.

Vi har allerede modtaget flere forespørgsler om tegninger og byggeplaner, som vi ser frem til at dele med alle interesserede. Samtidig er det vigtigt for os løbende at evaluere initiativer og tiltag, inden vi deler dem med branchen. Dermed vil vi også kunne inkludere de faktiske erfaringer fra byggeriet.  Konkret kommer vi til at lægge disse ting ud på vores hjemmeside i en pakke, så alle let kan downloade. Når vi gør det, lægger vi en nyhed på vores LinkedIn-profil, så alle se, at materialerne er tilgængelige, forventeligt ved årets udgang.

FAKTA OM RIPPLE RESIDENCE

  • Projekttype: Boliger

  • Beliggenhed: Nordhavn, København

  • Bæredygtighedsprofil: Minimum DGNB Guld, forventet DGNB Platin og Planet

  • Størrelse: 13.100 kvm fordelt på 115 lejligheder.

  • Forventet byggeperiode: 2024-2026

  • Arkitekt: Henning Larsen

  • Entreprenør: 5E

  • Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma