UN17 village

Tårnhøje ambitioner og banebrydende teknologi

Hver eneste måned bygges der på verdensplan, hvad der svarer til et nyt New York City, og det anslås, at 70 procent af verdens befolkning vil bo i byerne om bare 30 år. Der venter derfor en enorm opgave med at skabe boliger, der kan huse de milliarder af mennesker, der vil leve side om side i storbyerne, men det er langt fra det eneste problem ved udviklingen. Med tilflytningen følger både øget luft-, lys- og støjforurening, ulighed, ensomhed og stress, logistiske udfordringer – og dertil kommer endnu uforudsete problemstillinger.

Og vi kan ikke fortsætte med at bygge, som vi hidtil har gjort. De voldsomme menneskeskabte klimaforandringer er ikke længere en hypotese eller et uhyggeligt fremtidsscenarie, men et faktum – og byggeindustrien er én af de helt store syndere. I Nrep tror vi på, at det kan være anderledes. Vi tror på, at vi sammen kan starte en bevægelse, der kan revolutionere branchen og gøre byggeindustrien til en positiv medspiller for en langtidsholdbar fremtid. En fremtid for både mennesker og den natur, vi er en del af.

FNs 17 Verdensmål er søsat for at øge menneskers fysiske og mentale livskvalitet verden over, og med UN17 Village har vi integreret alle 17 Verdensmål i ét samlet byggeri – kombineret med de højeste standarder indenfor sundhed og bæredygtighed. Vi mener selv, at resultatet er virkeliggørelsen af den mest ambitiøse tilgang til byggeri nogensinde.

Se mere om projektet på vores UN17 Village-website samt om boligerne, herunder tilgængelighed, på Juli Living.

Et vartegn for fremtiden

Når UN17 Village i efteråret 2024 står færdigt, vil byggeriet rejse sig som et betydningsfuldt vartegn for Ørestad i København såvel som for Nreps ambitioner og visioner inden for miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

Som nogle af de første i Danmark har vi ved brug af digitale værktøjer i udviklingen opført et gennemanalyseret og gennemtænkt bygningsprojekt. De fem forskelligfarvede bygninger komplementerer hinanden, og hver især er målrettet forskellige kategorier af lejere – fra unge nyuddannede, der ikke er klar til at slå sig ned for alvor, over forskellige familietyper til seniorboliger.

Bygningerne er grupperet omkring fællesarealer, der blandt andet tæller tagterrasser, væksthus, spise- og festsal, samt værksted og delecentral. Målet er, at disse faciliteter vil fungere som samlingssteder og inspiration for en mere bæredygtig livsstil baseret på cirkulær økonomi.

Materialer og certificeringer

Vi har udviklet en holistisk metode, der forholder sig bredt til bæredygtighed gennem temaerne materialer, energi, vand, biodiversitet, sundhed og fællesskab. Vi har foretaget en mer-investering i projektet for at kunne udvælge omkring 200 særlige tiltag, som styrker de tårnhøje ambitioner om at levere på FNs verdensmål.

Et af tiltagene er, at bygningernes betonelementer er fremstillet af cementtypen FutureCem, hvis produktion udleder 30% mindre CO2 end almindelig cement. Der er i dag flere byggerier, der benytter cementtypen, men UN17 Village var det første projekt, hvor FutureCem blev brugt i stor skala. Vi har dog ikke kun fokuseret på materialerne i byggeriet, men f.eks. også på, om det er rart at opholde sig i boligerne, om indretningen af fællesarealerne inviterer til samvær, og om plante- og dyrelivet rundt om bygningerne trives.

Ambitionen er, at UN17 Village i Ørestad bliver den første af mange UN17 Villages rundt om i verden, og at byggeriet bliver begyndelsen på en mere bæredygtig bevægelse i det byggede miljø og det liv, der leves i det.

FAKTA OM UN17 VILLAGE

  • Projekttype: Byudvikling – fem beboelsesejendomme samlet i ét fællesskab

  • Beliggenhed: Ørestad, København, Danmark

  • Bæredygtighedsprofil: Anmodede certificeringer: DGNB Platin og Guld, DGNB Hjerte, WELL™. 100% elektricitet fra vedvarende energikilder

  • Størrelse: 35.000 m2 beboelse i form af 535 lejeboliger fra 40-100m2

  • Arkitekter: Lendager og Sweco

  • Ingeniør: Artelia

  • AI digitalt designværktøj: Spacemaker