øvrige segmenter

Lokale fællesskaber,
lokale svar

På tværs af byer i Norden arbejder vi med udvikling af lokale ejendsomprojekter, der bidrager til at skabe levende miljøer for dem, der bor i området, dem, som arbejder dér, og dem, som bare kommer forbi.

Et solidt udbud af dagligvare-butiksløaninger suppleret med servicetilbud som sundhedscentre og helsetilbud samt nem adgang til kommunale serviceydelser spiller ofte en vigtig rolle for lokalsamfunds trivsel. Med vores stratgiske og operationelle ekspertise hjælper vi med at give nyt liv til kommunernes bycentre.

Vi engagerer os desuden i andre relevante muligheder baseret på en konkret vurdering af den enkelte sag. Se nogle eksempler herunder.

NYT LIV TIL BYENS CENTRUM

I Herlev udenfor København har vi investeret i at skabe et nyt og levende bycentrum for kommunen sammen med CASA A/S. I 2023 flytter rådhuset sine borgervendte serviceydelser til Herlev bymidte med et nyrenoveret butikscenter, nye boliger og kontorer i et dynamisk bytorv, hvor også den kommende letbane får stoppested.

KLASSISK HOTEL MED EN GRØN FREMTID

Clarion Hotel Amaranten, drevet af Nordic Choice Hotels, er en enkeltstående hotelinvestering for Nrep i Stockholm. Vores ambition er at skabe en kvalitets-ejendom baseret på bæredygtige forbedringer.

LOKALT TILBUD TIL DAGLIGDAGEN

I en joint venture med Grandholm Gruppen ejer vi fem kommunale servicecentre i Stockholm-regionen. Centrene består mest af helseklinikker, skoler, plejehjem og dagligvarebutikker. Det er ambitionen af udvikle flere boliger i forbindelse med centrene.

NYTÆNKNING AF BESVÆRLIG BYGNING

I årevis skrantede Vesterbrogade 97 i København med at finde den rette anvendelse af den dybe, mørke ejendom. Forsøg med butikscenter og streetfoodmarket var kuldsejlet, da vi overtog og udviklede bygningen til det nytænkende hollandske hotelkoncept CityHub med de særlige sovehubs.

Relaterede løsninger

Fra enkeltsag til nyt brand

Når vi arbejder med lokale løsninger, benytter vi både gennemprøvede og helt nye modeller. Ind imellem har vores nye løsninger potentiale til at blive udbredt andre steder. I det tilfælde videreudvikler vi den oprindelige ide i vores interne rugekasse for at finde måder at skalere det på. 

Det seneste eksempel er vores overtagelse af enkeltstående kontorbygninger i Helsinki og København, som vi har markedsanalyseret og produktudviklet på. Resultatet kan aflæses i vores nye fleksible kontor-løsning, som er i markedet under brandnavnet Woods.

Øvrige segmenter