EJENDOM

Innovative ejendomme til byerne

Mange hovedstæder i Nordeuropa vokser hurtigt og står derfor over for mange udfordringer. Vores fokus er at imødekomme de behov, der opstår fra langsigtede strukturelle og demografiske tendenser, ved at skabe bedre ejendomsløsninger med et kundecentreret mindset.

For at bidrage til et mere bæredygtigt og sundt samfund genskaber vi kundebehov, produktløsninger og interessentsamarbejde. Vi forsøger at tilføje værdi ved at prioritere slutbrugerens behov for at have en stor indvirkning på lokalsamfund samt en lav indvirkning på klimaet.

KUNDE­ORIENTERET EJENDOMS­UDVIKLING

Ejendomme er verdens største produkt-kategori. Ironisk nok er det muligvis samtidig den branche, der tager mindst hensyn til kundernes og slutbrugernes egentlige ønsker. I NREP har vi den modsatte tilgang. Hvor andre ser et investeringsaktiv, ser vi et produkt – og når andre ser en lejer, ser vi en kunde.

Vi opfører ejendoms-løsninger baseret på kunde-orienterede koncepter, der er udviklet til at skulle løse problemer og levere ægte værdi. Alle NREPs løsninger er designede forskelligt, fordi de giver svar på forskellige problemer og opfylder forskellige behov. Men i hjertet af alle vores løsninger findes den samme ægte indsigt i kunderne, den samme klare opfattelse af sand værdiskabelse og den samme tilgang til at være frontløber inden for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Gå på opdagelse i vores mange løsninger og koncepter her.

Altura

Plejehjem, der fremmer velværen

Plushusene

Servicerede bofællesskaber på tværs af generationer

UMEUS

Studenter boliger med fokus på fællesskabet

Woods

Kontorer til at trives i – for virksomheder og ansatte

  • Fra bygninger til mennesker

    “Ejendomsbranchen har traditionelt set på bygninger som et investeringsaktiv, men når man designer ejendomme, er man nødt til at se det gennem brugerens øjne. Den overbevisning har ført os til altid at benytte en meget kundeorienteret tilgang.”
    Rune Kock, Ejendom CEO