plejehjem

Nye rammer for bedre plejetilbud

Den voksende befolkning i Norden øger behovet for kommunale servicetilbud. Specielt forventes gruppen af borgere over 80 år at stige stærkt i de kommende år. Mange af de eksisterende plejehjem er forældede og slidte, og det lægger pres på kommunerne om at oprette flere og mere moderne plejeboliger på tværs af Norden.

Vi samarbejder med kommuner og private plejeoperatører om at udvikle plejeboliger, der er er skabt til at imødekomme specifikke behov hos forskellige plejekrævende ældregrupper. Med udgangspunkt i brugerne og deres behov designer vi plejemiljøer, der fremmer de ældres velfærd og integrerer et højt niveau af digitale værktøjer og velfærdsteknologier.

Sisjödal

Sisjödal care home

Fremtidssikret plejehjem i Göteborg

Solhaga­parken

Plejehjemsdesign med beboere og personale i centrum